Mevzuat

Gümrük Genel Müdürlüğü       

Genelgeler http://www.igmd.org/genelgeler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/tebligler.asp
Yönerge http://www.igmd.org/yonerge.asp
Yönetmelik http://www.igmd.org/yonetmelikler.asp
Kararnameler http://www.igmd.org/kararnameler.asp
Tüzük http://www.igmd.org/tuzukler.asp
Kanunlar http://www.igmd.org/kanunlar.asp

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Kanunlar http://www.igmd.org/GM_kanunlar.asp
Yönetmelikler http://www.igmd.org/GM_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/GM_tebligler.asp

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Yönetmelik http://www.igmd.org/GK_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/GK_tebligler.asp
Genelgeler http://www.igmd.org/GK_genelgeler.asp

AB.Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Kararnameler http://www.igmd.org/AB_kararnameler.asp
Yönetmelikler http://www.igmd.org/AB_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/AB_tebligler.asp

Dış Ticaret Mevzuatı

İhracat Mevzuatı http://www.igmd.org/ihracatm.asp
İthalat Mevzuatı http://www.igmd.org/ithalatm.asp
Serbest Bölgeler Mevzuatı http://www.igmd.org/serbolm.asp
Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı http://www.igmd.org/disticstam.asp

Gümrük Genel Müdürlüğü       

Genelgeler http://www.igmd.org/genelgeler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/tebligler.asp
Yönerge http://www.igmd.org/yonerge.asp
Yönetmelik http://www.igmd.org/yonetmelikler.asp
Kararnameler http://www.igmd.org/kararnameler.asp
Tüzük http://www.igmd.org/tuzukler.asp
Kanunlar http://www.igmd.org/kanunlar.asp

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Kanunlar http://www.igmd.org/GM_kanunlar.asp
Yönetmelikler http://www.igmd.org/GM_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/GM_tebligler.asp

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Yönetmelik http://www.igmd.org/GK_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/GK_tebligler.asp
Genelgeler http://www.igmd.org/GK_genelgeler.asp

AB.Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Kararnameler http://www.igmd.org/AB_kararnameler.asp
Yönetmelikler http://www.igmd.org/AB_yonetmelikler.asp
Tebliğler http://www.igmd.org/AB_tebligler.asp

Dış Ticaret Mevzuatı

İhracat Mevzuatı http://www.igmd.org/ihracatm.asp
İthalat Mevzuatı http://www.igmd.org/ithalatm.asp
Serbest Bölgeler Mevzuatı http://www.igmd.org/serbolm.asp
Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı http://www.igmd.org/disticstam.asp